Selecteer een pagina

Privacy Verklaring BlaffendeHonden.nl: Bescherming van Persoonsgegevens

Privacybeleid voor BlaffendeHonden.nl

Datum laatste update: 2-6-2023

BlaffendeHonden.nl, gevestigd aan Hoofdstraat 7, 6971 AV Leuvenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. We hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en beveiligd.

Dit privacybeleid legt uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we deze delen en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken BlaffendeHonden.nl verwerkt persoonsgegevens van klanten die gebruikmaken van onze webshop en producten bestellen. De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken kunnen de volgende informatie bevatten:

 1. Naam en contactgegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 2. Betalingsinformatie: zoals factuuradres en betaalgegevens.
 3. Bestelgegevens: informatie met betrekking tot de bestellingen die je plaatst, inclusief de gekochte producten en het afleveradres.
 4. Communicatie: gegevens die je verstrekt wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon.

Doel van de gegevensverwerking BlaffendeHonden.nl verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 1. Het verwerken van bestellingen: we gebruiken de verstrekte persoonsgegevens om bestellingen af te handelen, producten naar klanten te verzenden en de administratie bij te houden.
 2. Klantenservice: we kunnen persoonsgegevens gebruiken om te reageren op vragen, verzoeken of klachten van klanten.
 3. Marketingdoeleinden: we kunnen persoonsgegevens gebruiken om klanten op de hoogte te stellen van nieuwe producten, aanbiedingen of promotionele activiteiten, maar alleen als de klant hiervoor toestemming heeft gegeven.
 4. Verbetering van onze diensten: we kunnen persoonsgegevens gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik van onze webshop en om onze diensten te verbeteren.

Bewaartermijn van persoonsgegevens BlaffendeHonden.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden BlaffendeHonden.nl deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, zoals het verzenden van producten. We maken gebruik van dropshipping, waarbij we de persoonsgegevens doorgeven aan de leverancier om de bestelling af te handelen. We delen alleen de noodzakelijke gegevens die vereist zijn voor de levering van de bestelling. We zorgen ervoor dat deze derden ook zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens en deze alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten.

Daarnaast kan BlaffendeHonden.nl persoonsgegevens delen met externe partijen indien we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een verzoek van een overheidsinstantie.

Gegevensbeveiliging BlaffendeHonden.nl neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We maken gebruik van beveiligde verbindingen en nemen regelmatig back-ups om de gegevens te beschermen. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonsgegevens tot medewerkers die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens Als klant van BlaffendeHonden.nl heb je bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Je hebt het recht om:

 1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken.
 2. Correctie te vragen van eventuele onjuiste of onvolledige persoonsgegevens.
 3. Verwijdering van je persoonsgegevens te verzoeken, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze te bewaren.
 4. Beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken in bepaalde omstandigheden.
 5. Bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, met name voor direct marketingdoeleinden.
 6. Gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken, waarbij we je persoonsgegevens in een gestructureerd en gangbaar formaat verstrekken, zodat je deze kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om gebruik te maken van deze rechten of voor verdere vragen over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens Naam: Ilja Wensink Adres: Hoofdstraat 7, 6971 AV Leuvenheim Telefoonnummer: 0850108185 E-mail: info@websiteremake.nl

Wijzigingen in het privacybeleid BlaffendeHonden.nl behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde bij te werken of te wijzigen. We raden je aan om regelmatig het privacybeleid te controleren voor eventuele wijzigingen. De datum van de laatste update wordt bovenaan het privacybeleid vermeld.